Høringssvar fra Pål Mauseth

Dato: 30.09.2021

Etter min oppfatning trenger vi ikke mer overvåking og registrering av befolkningens helsetilstand. Influensa er ingen trussel mot folkehelsen og trenger ingen registrering.

Det siste året har drevet oss inn i et overvåknings- og helsetyranni, og foreliggende lovforslag har kun til formål å befeste slikt tyranni.

Jeg roper et RUNGENDE OG KLINKEKLART _NEI_ til psykopat-, sosiopat- og psykofantelitenes foreliggende lovforslag!