Høringssvar fra Janne Rimolsrønning

Dato: 30.09.2021

Dette er jeg helt i mot! Sykdom er helt vanlig og skal ikke overvåkes på den måten.