Høringssvar fra Ståle D

Dato: 24.09.2021

Nei til dette forslaget. Dette er langt over grensen hva gjelder personvern og privatliv. Det er tydlig at regjeringen her ønsker å videreføre virkemidler som lockdown etc introdusert under covid19.

Håndteringen av covid19 har ikke vist at vi trenger et slikt system slik det beskrives i forslaget da det har vært rapportert underbemanning i sykehusene i flere 10-år uten at noen av regjeringene har gjort tiltak på bemanning, fasiliteter osv.

Nok er nok, la folk leve uten drakonske tiltak.