Høringssvar fra Cathrine Hagen

Dato: 30.09.2021

Jeg ønsker IKKE at prøvesvar fra influensatesting skal lagres.