Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 633557

Dato: 05.09.2021

Helsen til folk skal være privat. Dette er uhørt .