Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 736787

Dato: 05.09.2021

Nei, jeg er imot overvåkning. Helseinformasjon er privat.