Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 443951

Dato: 03.09.2021

NEI

Overhodet ikke aktuelt. Menneskeheten har ifølge Darwin bestått i millioner av år uten registrering av noe slag.