Høringssvar fra Kari Mette

Dato: 21.09.2021

Nei til denne loven! Den strider mot grunnloven menneskerettigheter og naturretten vår!