Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 631155

Dato: 01.10.2021

Dette åpner muligheter for ytterligere og enklere brudd på menneskerettigheter artikkel 1-15.