Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115900

Dato: 06.09.2021

Nei til overvåking og innsamling av personlige opplysninger til personer i dette landet. Dette handler ikke mer om sikkerhet men det kandler om permanent overvåking og kontroll av mennesker. Overvåking av influensa i MISI er en middel til mål, og mål er innsamling av data til befølkningen for å kunne kontrollere dem.