Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 791620

Dato: 06.09.2021

Slutt å teste unger for å se om dei er sjuke! Dette fører ikkje no godt med seg! Influensavirus er ikkje farlig for majoriteten. Noe risiko må man ha når det kjem til sjukdommer. Skal ein starte eit sted så start med livsstilssykdommer og kutt ned på industriell mat og sukkerbomber.