Høringssvar fra Sibylle Schweizer

Dato: 06.09.2021

Mer og mer kontroll for storkonserne, ingenting som nytte til vanlig folk.

Utlegge demokrati.

Mvh

Sibylle Schweizer