Høringssvar fra Yogaen.no

Dato: 30.09.2021

Jeg stemmer NEI til høringsforslaget hvor Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Vi har ikke behov for å kunne utvide rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er totalt og grunnleggende unødvendig og det vil ikke være noe grunnlag for å kunne åpne for ytterligere/ liknende reaksjoner ved en eventuell influensa. Influensa har vi hatt årlig hvert år i åresvis. Vi vet hvor mange som årlig dør av influensa. Vi vet hvilke grupper som er mest utsatt for å få influensa. Vi har lært oss å håndtere, og leve med influensa. Vi skal ikke ha et samfunn med enda mer overvåking og tvang. Jeg stemmer NEI!