Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 484152

Dato: 30.09.2021

Dette er en trussel mot demokratiet og råderett over sine helseopplysninger!!!