Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148175

Dato: 07.09.2021

Jeg er imot. Dette er fort missbruk av personlige opplysninger.