Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244605

Dato: 01.09.2021

Jeg mener at dette bryter med personvernet.

Det bryter med menneskerettighetene.

Det åpner for segresjon og fratar folk bestemmelsesrett over egen kropp og helse.

Det kan føre til unødvendig press om å bruke medisiner.

Dette lovforslaget støtter jeg ikke.