Høringssvar fra Kira Leonhardsen

Dato: 30.09.2021

Nei, dette er jeg imot.