Høringssvar fra Isabelle Elise Sanne Hjerterik

Dato: 01.10.2021

En slik endring er IKKE OK

Influensa har florert i alle år så lenge jeg kan huske, og den er ikke spesielt farlig eller dødelig.

At dette forslaget kommer nå har helt sikkert en sammenheng med covid 19. Som jo egentlig er en influensa/et influensavirus. Drt har blitt kalt pandemi, men realiteten er at det har død færre mennesker enn det normalt dør av vanlig influensa. Problemer nå er alle dødsfall og bivirkninger i kjølvannet av den eksprimentelle vaksinen.

Når det gjelder lagring av testsvar, så er det allment kjent at pcr-testene gir masse falske positive svar. Folk kan bli klassifisert som smittet uten å ha symptomer. Det å nå ønske overvåkning/lagring av slik feilinformasjon er både ulogisk og det strider mot personvernet. Det er også sløsing med ressurser (våre penger). Det må være bakenforliggende motiver for i det hele tatt å komme med et slikt forslag.

DET ER IKKE AKSEPTABELT Å ENDRE KLASSIFISERING OG STARTE OPP MED LAGRING AV TESTSVAR!