Høringssvar fra Hege Syslak

Dato: 06.09.2021

Eg er sterkt imot dette lovforslaget, både av personvernhensyn og fordi eg ser ikkje kvifor det skal vere behov for det no når det ikkje har vore det før. Det vil òg legge beslag på for mykje ressursar som helsevesenet per dags dato ikkje har til rådighet.