Høringssvar fra Simon Friis Larsen, Gruppeleder Rælingen KrF

Dato: 01.10.2021

Nei. Unødvendig.