Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 778239

Dato: 01.10.2021

Kan ikke se at dette er nødvendig.

Som statsborger er jeg registrert i Helseregisteret personnummeret mitt er gitt meg fra fødsel.

Det er mitt og skal ikke brukes uten mitt samtykke .

Av prinsipp så gir jeg aldri ut mitt fødselsnummer da dette kan misbrukes.

Smittevernloven har mer en nok tyngde til at de som brer smitte være seg Gonore Hiv Syflis Turberkolose og andre sykdommer av smittsom art blir godt i varetatt i dag i helsevesenet.

Så ser ikke at Staten Norge skal måtte ha mere kontroll over sine innbyggere en det de har i dag.

Man må spørre hvordan kan Regjeringen i det fulle og hele mene at de skal ha kontroll over influensa som er et virus som gir en virusinfeksjoner.

Som også kan være luftbåren.

Nei jeg mener at staten driver med konspirasjonsteorier over sin egen befolkning.

Vi kan nåes hvor som helst når som helst .

Dere overvåker oss via mobil og bankuttak via bil og databrikker i parkeringshus og bompasseringer.

Nei dette er å gå for langt dette gjerder menneskerettigheter grunnlovstridig og mot Nürnberg prossesen .