Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 300425

Dato: 23.09.2021

Det blir mye informasjon som blir utelukket i en slik registrering. Helseinformasjon som er vesentlig for bruk av disse. Dette er ikke en homogen gruppe. Hvis muligheten også er tilstede for å ikke bli registrert, er informasjonen kun til kontroll.