Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 725311

Dato: 01.10.2021

NEI til dette lovforslaget!

Grunn: Dette bidrar til en sykeliggjøring av helt vanlige mennesker og av en sykdom som vi har levd med i alle år. Det baner veien for et overvåkingssamfunn vi ikke vil ha og er med på å opprettholde testtyranniet folket er blitt terrorisert med nå i over 1,5 år. Dette er IKKE veien å gå!