Høringssvar fra Håvard Lium

Dato: 30.09.2021

Dette har den falske Covid 19 Plandemien bevist att ikke er nødvendig.
å splitte mennesker og skape frykt i en befolkning pågrunn av influensa er ikke noe folket vil ha.
innføringa av Agenda 2030 fns Bærekraftmål er uakseptabelt.

Dette er kun for å kontrolere den Norske befolkningen med tvang.
Det kalles Diktatur og hører ikke hjemme i ett Demokrati.
Uhørt.