Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 562263

Dato: 30.09.2021

Nei,vi bør ikke ha økt overvåkning fra myndighetene. Det har vi ikke hatt før,og det trenger vi heller ikke nå. Myndighetenes tiltak og restriksjoner siden mars 2020 har skadet samfunnet, skadet barn og unge ,økt psykiske lidelser og selvmord,fratatt befolkningen frihet og menneskerettigheter. Dette har jeg selv vært vitne til da jeg har jobbet i helsevesenet. Norske myndigheter må aldri få anledning til å gjenta noe lignende, eller innføre overvåkning av befolkningen.