Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331452

Dato: 27.09.2021

Influensa har alltid vært her, den kommer alltid til å være her, man kan ikke vaksinere den bort, man kan ikke " slå ned smitte", men man kan tydeligvis overkjøre menneskers rettigheter i denne kampen.

Slutt med denne krigføringen mot noe som er naturens gang. Bruk heller alle disse ressursene som dere nå bruker på dette tøvet, og forsøk heller å forebygge sykdom og holde befolkningen frisk og motstandsdyktig. Løsningen ligger ikke i å sprøyte oss fulle av gift!

NEI til overvåking av influensasykdom knyttet til fødsels-/personnummer !

NEI til dette forslaget!