Høringssvar fra Karl Sigurd Berge

Dato: 06.09.2021

Nei. Dette strider mot personvern.