Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 645184

Dato: 01.10.2021

Jeg samtykker IKKE!