Høringssvar fra Else Katrine

Dato: 14.09.2021

Nei takk til dette forslaget.