Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 429439

Dato: 30.09.2021

Det begrå bli dels mange gråsoner ifht norske folks rettsikkerhet. Dette er jeg fullstendig imot, helt unødvendig tiltak.