Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 538390

Dato: 30.09.2021

Galskap! Storebror ser deg! Nå må vi tilbake til demokratiet og de mennsklige rettighetene!