Høringssvar fra Karina Mowinckel

Dato: 30.09.2021

Siden vi nå har fått en regjering som kun er lojal mot World Economic Forum, EU og FNs Agenda 2030, så har vi ikke lenger tillit til at disse menneskene håndterer det norske folk sine personlige medisinske opplysninger i beste hensikt. Vi opplevde at regjeringen brukte dette viruset til egen nytte og maktmisbruk med nedstenging, lockdown og ødela flere menneskers levebrød, påførte en hel generasjon med barn og ungdommer psykiske traumer totalt uten grunn. Studentene fikk sine liv ødelagt der de satt alene på små hybler og fikk psykiske vansker. Alt dette pga et et influensavirus som ikke er farlig for noen friske mennesker m mindre de var svært gamle og med underliggende sykdommer.
Nakstad får styre på med sitt aksjeselskap og blander hatter og habilitet, tjener seg styrtrik på å holde frykten oppe i media.
Vi har ingen tillit til politikerne mer og er sterkt i mot mer inngripende medisinsk overvåkning. En regjering som krever 60 års hemmelighold vedr sine handlinger vekker ingen tillit i befolkningen. Tvert i mot. Nei til dette.