Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 689332

Dato: 01.10.2021

Jeg sier et klart NEI til dette forslaget.