Høringssvar fra Ragnhild Solheim

Dato: 30.09.2021

Jeg ønsker ikke at det skal skje noen endring av overvåkningen av influensa i MSIS. Alle prøvesvar bør fortsatt slettes. De bør ikke samles i en database med navn og fødseøsnummer knyttet til svaret. Dette er grunnlovsstridig.