Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 384158

Dato: 30.09.2021

Det er en komplett unødvendig forslag.

Forkjølelse og influensa har bestandig vært noe vi mennesker får. Det er få som får alvorlig utfordringer med disse og av de som blir svært syke eller dør av det så er de veldig gammel eller har dårlig helse fra før av.

Folk kan passe sin egen helse. Vi trenger ikke mer overvåkning fra myndighetene.

Forslaget vil by på alvorlig utfordringer for personvern som er en viktig rett for befolkningen.

Jeg viser også til selvbestemmelsesrett innen medisin og det betyr frihet til å ta egne valg for eget liv og helse. Det er det enkelte pasienten som bestemmer om han eller hun vil ha den helsehjelpen som tilbys.

Nei til forslaget.