Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209193

Dato: 12.09.2021

Mener dette strider med personvern.

Helse er en privatsak.