Høringssvar fra Atle høyland

Dato: 07.09.2021

Er fullstendig i mot dette forslaget.