Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101433

Dato: 06.09.2021

Nei til overvåking