Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 430203

Dato: 30.09.2021

Dette er jeg imot!