Høringssvar fra Jarle lyngbø

Dato: 30.09.2021

Jeg sier nei til dette .