Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493427

Dato: 30.09.2021

Jeg ser ingen grunn til rutinemessig overvåkning av sesonginfluensa.

Dette strider mot vår grunnlov.