Høringssvar fra Rose Mari Jacobsen

Dato: 09.09.2021

Ikke annet å si enn at dette strider imot personvernhensyn.