Høringssvar fra Anette Hagen

Dato: 01.10.2021

Nå må det være nok!!

Nei til dette forslaget