Høringssvar fra Lone Beate Ebeltoft

Dato: 01.10.2021

HØRINGSSVAR - NEI TIL OVERVÅKNING AV INFLUENSA

Nei takk, vi trenger ikke mer overvåkning. Nå er det nok for lenge siden. Forfølgelse og testing av mennesker har gått altfor langt. Helsediktatur må erstattes med forebyggende arbeid for en bedre folkehelse.

Tiltakene bør ikke inkludere farmasøytiske midler og overvåking, men derimot veiledning i fysisk aktivitet, riktig kosthold og andre helsefremmende tiltak rettet mot befolkningen utfra en naturlig livsstil uten kunstige midler. La mennesket bli en del av naturen, ikke en zombie for pengemaskineriet.

Frie mennesker, uten angst og redsel, men med hjerter fylt av kjærlighet er det menneskeheten og all-naturen har behov for. Overvåking og ansvar overlatt til pengemakten må gradvis opphøre.