Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 488291

Dato: 30.09.2021

Nei. Absolutt samtykker ikke. Nok nå.