Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333171

Dato: 27.09.2021

Nei!

Tror ingen ønsker å potensielt forlenge hysteriet fra de siste 18 mnd, eller at deler av sin medisinske historie samlet opp på denne måten! Det er også verdt å nevne hva slags sløserie av ressurser dette har potensialet for å bli.