Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 321341

Dato: 25.09.2021

Jeg godtar ikke denne endringen, og mener at den bryter taushetsplikten for helseopplysninger.