Høringssvar fra Else Marit Askeland

Dato: 30.09.2021

Jeg verken godtar eller aksepterer at noen form for influensa skal overvåkes !!!

Alle gode kvinner og menn av Norge klarer å passe på seg selv!!