Høringssvar fra Ingeborg Marie Eilerås

Dato: 01.10.2021

NEI til lagring av prøvesvar og fødselsnr.
NEI til rutinemessig overvåkning og testing (som ved Corona) av vanlig influensa som alltid har vore tilstades i befolkningen.
NEI til beredskap/krig ved bruk av eksperimentelle "vaksiner".
La oss heller bruke midler på å forebyggande tiltak til styrking av immunforsvaret med naturlige metoder og sunnare levesett.
Folket skal ikkje væra spelebrikker for legemiddel-konsernenes opptjening (i aksje-markedet).
La folket få fred nå.
Kvifor denne "aggresive" holdningen; ved også å ha ein infrastruktur på plass før ein influensa epidemi startar?
Alle burde vita at pandemiar er ytterst sjeldent....
Dette er redsels-propoganda... SLUTT (med det nå) ‼️