Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 674454

Dato: 01.10.2021

Dette forslaget stemmes imot, og svaret er nei til denne endringen.